27.2.13

LA PANERA DELS TRESORS

http://atrapantidees.blogspot.com.es/2015/10/la-panera-dels-tresors.html
La Panera dels Tresors és una activitat d’exploració dirigida a infants de 6 a 12 mesos, en la qual els infants manipulen diferents objectes que l’educador/a els hi presenta en un cistell, de manera que n’atregui l’interès i serveixi d’estímul als seus sentits (olfacte, gusto, oïda i tacte).
Cal tenir en compte que els objectes que es troben dins de la panera no són joguines sinó materials específics per aquesta activitat.

Com s’organitza?
Pel que fa a la manera d’organitzar aquesta activitat, l’educador/a prepararà la panera seleccionant diferents objectes i materials, com a mínim n’ha de contenir uns seixanta, d’acord a les seves qualitats sensorials: colors, formes, pesos, textures, etc. La panera es col·locarà en un racó de l’aula en unes condicions on es garanteixi la comoditat dels infants i l’activitat durarà uns 15 minuts, depenent de l’interès de l’infant.

Pel que fa al desenvolupament, els nens podran accedir al joc en grups de tres. En un primer moment, l’educador pot ajudar a establir els primers contactes amb els objectes, però després de la seva intervenció es limitarà a donar seguretat i confiança a l’infant amb la seva presència atenta i receptiva, però sense participar en el joc ni interferir-hi, ja que el que s’intenta és que el nen pugui aprendre autònomament utilitzant els seus propis recursos o a partir de la cooperació amb altres companys.

Com s’avalua?
De forma individual i utilitzant una pauta d’observació per cada nen, on s’explicitin els progressos i les dificultats de l’alumne amb cada material.

Exemples d’objectes
Pilota de malabars, cullera de fusta, taronja, pedres grans, tubs de paper del vàter, pandereta de fusta, mirall, teles...

Cistella dels tresors
http://www.sarriapetits.com/cistelles-de-tresors/
Nota
La panera ha de ser sòlida i estable, per permetre a l’infant agafar els objecte sense que es bolqui, i d’unes dimensions adequades que facilitin l’accés als diferents objectes. Els materials de la panera poden ser de diversos tipus, encara que es recomana que siguin materials d’ús quotidià, de l’entorn natural o material reciclat.

Durant el temps que duri aquesta experiència, els objectes s’aniran renovant, deixant-ne d’antics perquè els nens els tinguin com a referència i els nous puguin ser un estímul perquè el nen continuí interessant-se pel joc i experimentar. Per renovar adequadament els objectes és important observar les preferències dels infants i les activitats que duen a terme amb cada objecte.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada